پورتال معاونت سواد آموزي
اخبار مهم:
تصویر

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان

برگزاری صحیح امتحانات وتصحیح اوراق امتحانی به ماکمک می کندتابتوانیم میزان کیفیت یاددهی آموزش دهندگان ویادگیری آموزش گیرندگان راارزیابی نمائیم. ...

تصویر
تشکیل کمیته علمی تخصصی سواد آموزی دراستان سمنان
معاون سواد آموزی استان سمنان ، ازتشکیل کمیته علمی تخصصی سواد آموزی در استان خبر داد
تشکیل کمیته علمی تخصصی سواد آموزی دراستان سمنان
معاون سواد آموزی استان سمنان ، ازتشکیل کمیته علمی تخصصی سواد آموزی در استان خبر داد

دراولین جلسه علمی تخصصی سواد آموزی استان سمنان معاون سواد آموزی اداه کل آموزش وپرورش استان سمنان هدف از تشکیل این کمیته را آسیب شناسی مشکلات و معضلات موجود در سواد آموزی و ارائه راه حل و طرحهای جدید سواد آموزی بیان کردند . ...

تصویر
رئیس اداره نظارت ، سنجش و ارزشیابی تحصیلی معاونت سوادآموزی استان سمنان
عوامل اجرایی امتحانات ، بازوان توانمند نظارت ، سنجش و ارزشیابی می باشند.
رئیس اداره نظارت ، سنجش و ارزشیابی تحصیلی معاونت سوادآموزی استان سمنان
عوامل اجرایی امتحانات ، بازوان توانمند نظارت ، سنجش و ارزشیابی می باشند.

رئیس اداره نظارت ، سنجش و ارزشیابی تحصیلی معاونت سوادآموزی استان سمنان در بازدید از حوزه امتحانی شهرستان مهدی شهر گفت : عوامل اجرایی امتحانات بازوان توانمند ما در نظارت ، سنجش و ارزشیابی می باشند. ...

تصویر
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان:
اطلاعات 573 نفر از بی سوادان روستایی طرح بن سوادآموزی پالایش و تمام بی سوادان مشمول ثبت نام شدند
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان:
اطلاعات 573 نفر از بی سوادان روستایی طرح بن سوادآموزی پالایش و تمام بی سوادان مشمول ثبت نام شدند

معاون سوادآموزی استان سمنان اعلام کرد وضعیت 573 نفر از بی سوادان پایگاه اطلاعاتی سامانه در رابطه با طرح بن سوادآموزی پالایش شد وتمامی بی سوادان مشمول شناسایی و در این طرح ثبت نام شدند ...

تصویر
بازدید از کلاس سوادآموزی
بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان از کلاس های سوادآموزی
بازدید از کلاس سوادآموزی
بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان از کلاس های سوادآموزی

به مناسب هفته معلم مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان از کلاس های سواداموزی شهرستان سمنان بازدید کردند ...

تصویر
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان:
بازدید از کلاس های سوادآموزی در هفته گرامی داشت مقام معلم
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان:
بازدید از کلاس های سوادآموزی در هفته گرامی داشت مقام معلم

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در هفته گرامی داشت مقام معلم از کلاس های سوادآموزی بازدید نمودند ...

تصویر
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان:
با جدیت به دنبال ایجاد باسوادی کامل در سطح استان هستیم
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان:
با جدیت به دنبال ایجاد باسوادی کامل در سطح استان هستیم

معاون سوادآموزی استان سمنان در جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان گفت : با تدوین یک برنامه عملیاتی و استفاده از تمام ظرفیت های موجود با جدیت به دنبال ایجاد باسوادی کامل در سطح استان هستیم ...

تصویر
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان
میزان باسوادی در گروه سنی 10 تا 49 ساله استان 1/5 درصد افزایش یافته است.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان
میزان باسوادی در گروه سنی 10 تا 49 ساله استان 1/5 درصد افزایش یافته است.

براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 میزان باسوادِی در گروه سنی 10 تا 49 ساله استان 1/5 درصد رشد و تعداد قدر مطلق بی سوادان در همین گروه سنی 5101 نفر کاهش داشته است. ...

  • اخبار
  • اخبار موضوعی
  • سامانه ها
  • قوانین و مقررات
  • اطلاعیه ها
  • عکس
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه
جوابیه
نام سازمان لینک سایت
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 بخشنامه‌ها دستورالعمل تایید ثبت نام و انحلال کلاس (2583/952/1 - 13/09/1395) ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ سایر سایر دانلود
2 آیین نامه‌ها شیوه نامه روش تصحیح اوراق غامتحانی دوره سوادآموزی و انتقال 922/1/705 مورخ 92/03/18 ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ سایر سایر دانلود
3 قوانین و مقررات نمونه فرمهای امتحانات ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ سایر سایر دانلود
4 بخشنامه‌ها شرح وظایف مدیران مستقل ، مدیران مجتمع سوادآموزی و مسئولین سوادآموزی (261783 - 1390/11/26) ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ سایر سایر دانلود
5 قوانین و مقررات طراحی، بارم بندی و تصحیح آزمون های دوره سوادآموزی (105/1/87 - 1390/07/16) ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ سایر سایر دانلود
6 بخشنامه‌ها شیوه نامه ثبت نام اتباع غیر مجاز افغانی و عراقی (90/2/1/2849 - 1390/09/12) ۱۳۹۰/۰۹/۱۵ سایر سایر دانلود
7 بخشنامه‌ها شیوه نامه برنامه ریزی عملیاتی سوادآموزی (105/1/84 - 1390/06/07) ۱۳۹۰/۰۶/۱۰ سایر سایر دانلود
8 بخشنامه‌ها شیوه نامه آموزشی دوره تحکیم سواد و ضوابط مالی(105/1/102 - 1390/12/08) ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ سایر سایر دانلود
9 بخشنامه‌ها شیوه نامه آموزشی دوره تحکیم سواد (105/1/92 - 1390/08/14) ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ سایر سایر دانلود
10 بخشنامه‌ها شیوه نامه اجرایی انتخاب و تشویق سازمان ها، نهادها و اشخاص فعال در عرصه سوادآموزی (1/942/623 - 1394/03/09) ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ سایر سایر دانلود
11 بخشنامه‌ها شیوه نامه سوادآموزی در زندان ها (1/942/2811 - 1394/10/07) ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ سایر سایر دانلود
12 آیین نامه‌ها اصلاحیه شیوه نامه طراحی ، بارم بندی و تصحیح اوراق دوره های سوادآموزی و انتقال (932/1/1455 - 1393/05/14) ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ سایر سایر دانلود
13 قوانین و مقررات شیوه نامه اجرای طرح سند انسداد مبادی بی سوادی (259725 - 1392/12/10) ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ سایر سایر دانلود
14 قوانین و مقررات طرح حلقه های کتاب و کتابخوانی (1/942/1564 - 1394/06/04) ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ سایر سایر دانلود
15 قوانین و مقررات شیوه نامه طرح خواندن با خانواده (1/942/1109 - 1394/05/25) ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ سایر سایر دانلود
16 قوانین و مقررات شیوه نامه طرح آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان (932/1/264 - 1393/02/06) ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ سایر سایر دانلود
17 آیین نامه‌ها ساختار آموزشی و آیین نامه آموزشی دوره سوادآموزی و انتقال (105/1/86 - 1390/06/14) ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ سایر سایر دانلود
18 آیین نامه‌ها آیین نامه آموزشی، سنجش و ارزشیابی دوره های سوادآموزی، تحکیم و انتقال (922/1/3459 - 1392/12/07) ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ سایر سایر دانلود
19 بخشنامه‌ها دستورالعمل صدور گواهی مفقودی و نمونه گواهی مربوطه (922/1/3459 - 1392/12/07) ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ سایر سایر دانلود
20 بخشنامه‌ها دستورالغمل تایید ثبت نام و انحلال کلاس های سوادآموزی (1/952/2583 - 1395/09/13) ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ سایر سایر دانلود
21 بخشنامه‌ها شیوه نامه برگزاری امتحانات پایانی و تصحیح اوراق دوره های سوادآموزی (932/1/1544 - 1393/05/25) ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ سایر سایر دانلود
22 بخشنامه‌ها دستورالعمل برگزاری امتحانات پایان دوره (105/1/104 - 1391/1/21) ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ سایر سایر دانلود
23 بخشنامه‌ها همکاری کارکنان دستگاه ها، معلمین و... (220975 - 1393/11/06) ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ سایر سایر دانلود
24 بخشنامه‌ها دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز یادگیری محلی(96976 - 1394/05/27) ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ سایر سایر دانلود
25 قوانین و مقررات ضوابط و مقررات مرتبط با شیوه خودآموز دوره سوادآموزی(1/942/1481 - 1394/05/27) ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ سایر سایر دانلود

Demo2 second Demo2 first
Demo2 fourth Demo2 fourth Demo2 third Demo2 second Demo2 first
نظرسنجی
  • تا چه اندازه از برنامه های سوادآموزی دولت جهت ایجاد باسوادی کامل اطلاع دارید؟
      

بازدید امروز:  ۲
بازدید دیروز:  ۴۸
کل بازدیدها:  ۲۱۹۱۳